Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju

July 18 2017

1655 ca6b 500

June 18 2017

2969 e002 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats

June 11 2017

Najlepsze uczucie na ziemi? Spotkać kogoś, na kogo czekałaś całe życie, kto uświadamia Ci, dlaczego nie wychodziło z nikim innym, komu od pierwszej chwili oddajesz serce i chcesz oddać życie, przy kim czujesz się bezpiecznie i przy kim wiesz, że jedno życie razem to za mało.
Warto czekać.
4730 a83e
Reposted byczaaadzik czaaadzik

June 04 2017

1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viakaatee kaatee
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viairmelin irmelin
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaheartbreak heartbreak

April 23 2017

April 20 2017

9711 1b56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia

April 18 2017

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— J. Przybora
Reposted bygreywolfkaateeFuckyoubitchmyinstantneedpurplecornflowers

April 09 2017

4623 e4d5
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaamelinowa amelinowa

March 27 2017

1765 bc76 500

March 20 2017

7343 ea06
Reposted byzodynniwie zodynniwie
Zaszalałam. Zakochałam się w ciągu kilku sekund, w wymianie pijanych słów, paru obrotach w tańcu... Rano mieliśmy wytrzeźwieć i o sobie zapomnieć. A każdego dnia zapominamy o całym świecie, dla tych kilku słów, porannego "Dzień dobry" i wieczornego "Dobranoc"...
— Anonymous
7132 d008
Mam chandrę, maleńkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać.
— Przybora do Osieckiej
Reposted bydressuicide dressuicide
7106 6b73
Reposted bydressuicide dressuicide

March 19 2017

7556 e57f
Reposted bymieteqskrzacikmadadreamdressuicide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl