Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viaamelinowa amelinowa
3288 d6db 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats

October 11 2017

Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viakaatee kaatee
5393 3a40
Reposted byKawaiiNamidaMezame
W ciszy tęskni się najmocniej.
— K. Kampa
5327 c47f 500
by me, somewhere in the forest. CC
Reposted byRekrut-KdiviyouareadonkeyPicki91czlowiekwchlodnihelenburnszupabiskupaolivierkpsilocybemermaidhormezaalexandersmith8805greywolfhelenburns
5302 2276 500
by me, some flower. CC

October 03 2017

September 29 2017

7995 da6c
Reposted fromepidemic epidemic viamikrokosmos mikrokosmos

September 13 2017

0511 097f 500
Reposted byhash hash
0510 2392
Reposted bySynes Synes

September 11 2017

Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Reposted fromnonecares nonecares viaamelinowa amelinowa
Reposted fromshakeme shakeme vialeire leire

July 24 2017

-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju

July 18 2017

1655 ca6b 500

June 18 2017

2969 e002 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats

June 11 2017

Najlepsze uczucie na ziemi? Spotkać kogoś, na kogo czekałaś całe życie, kto uświadamia Ci, dlaczego nie wychodziło z nikim innym, komu od pierwszej chwili oddajesz serce i chcesz oddać życie, przy kim czujesz się bezpiecznie i przy kim wiesz, że jedno życie razem to za mało.
Warto czekać.
4730 a83e
Reposted byczaaadzik czaaadzik

June 04 2017

1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viakaatee kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl