Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromsilence89 silence89 viashakeme shakeme

January 14 2018

Jesteś słodką pułapką na wszystkie moje myśli - każdego ranka, gdy tylko otwieram oczy, od razu w ciebie wpadam. I wcale nie chcę się wydostać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viakyszz kyszz
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaCannonball Cannonball
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viazupson zupson
6924 357d
Reposted fromhajskul hajskul viakaatee kaatee

January 09 2018

To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaAmericanlover Americanlover

December 03 2017

0215 402d 500

November 30 2017

Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej. 

— Jakub Żulczyk
Reposted fromprecelka precelka viabrianmay brianmay
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabrianmay brianmay

November 27 2017

  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viamentispenetralia mentispenetralia

November 26 2017

3692 470f
Mężczyźnie sa­mot­ność może do­pomóc w od­na­lezieniu siebie, ko­bietę zabija. 
— Oscar Wilde

November 25 2017

0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreywolf greywolf
0621 02d6
Reposted fromlostness lostness viaburnmyshadow burnmyshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl