Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

Jesteś słodką pułapką na wszystkie moje myśli - każdego ranka, gdy tylko otwieram oczy, od razu w ciebie wpadam. I wcale nie chcę się wydostać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viakyszz kyszz
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaCannonball Cannonball
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viazupson zupson
6924 357d
Reposted fromhajskul hajskul viakaatee kaatee

January 09 2018

To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaAmericanlover Americanlover

December 03 2017

0215 402d 500

November 30 2017

Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej. 

— Jakub Żulczyk
Reposted fromprecelka precelka viabrianmay brianmay
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabrianmay brianmay

November 27 2017

  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viamentispenetralia mentispenetralia

November 26 2017

3692 470f
Mężczyźnie sa­mot­ność może do­pomóc w od­na­lezieniu siebie, ko­bietę zabija. 
— Oscar Wilde

November 25 2017

0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreywolf greywolf
0621 02d6
Reposted fromlostness lostness viaburnmyshadow burnmyshadow

November 23 2017

8914 c976
Reposted fromsavatage savatage viainspirations inspirations

November 22 2017

Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianawrocka nawrocka

November 21 2017

Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl